Fel självbild

Många vill gärna se sig som smalare än de är. Rätt självbild är ett viktigt steg på vägen mot hälsosam vikt. Det skriver T-bladet, och en […]

Read More

Hud och gifter

Klar med illustrationer av hudens anatomi till en ny bok. Nu har jag lärt mig nya saker om allergener och gifter och vad som sker när […]

Read More

Hälsa i tidningsform

Arbetet med formgivningen och layouten av ett nytt nummer av Junia är avslutat. Det är ett spännande och kreativt arbete som jag får göra 6 gånger […]

Read More

illumedic i Oslo

Måndag till torsdag besökte illumedic vårt grannlands huvudstad, Oslo. Resan initierades av Svenska Handelskammaren Mälardalen för att främja svensk export. Vi hade många möten med potentiella […]

Read More

Nå vården när det passar dig

Vårt första gemensamma projekt under namnet illumedic blev en informationskampanjen “Mina vårdkontakter” för Örebro Läns Landsting om hur man kan nå vården via internet. Vi tycker […]

Read More