Den norske legeforeningen

En rad illustrationer för en artikelserie om Klinisk neurofysiologi i den norska läkarföreningens tidsskrift.