Jourhandboken

Illustrationer till kapitlet om livräddning i e-boken ”Jourhandboken” på nätsidan www.allmanmedicin.se.