proACT

Illustrationer till det digitala undervisningsverktyget för vårdpersonal – proACT – förebygg och behandla livshotande tillstånd. För den svenska och norska marknaden.

trakealkanyl assistert-ventilation reservoarmask