Vårdfokus 1

Illustrationer till temaartikel om problematiken runt stick- och skärskador bland sköterskor inom vården.

  • Sprutor-stick
  • Sprutstick
  • Vardfokus-stick-1
  • Vardfokus-stick-2
  • Sprutor-stick
  • Sprutstick
  • Vardfokus-stick-1
  • Vardfokus-stick-2