Vårdfokus 1

Illustrationer till temaartikel om problematiken runt stick- och skärskador bland sköterskor inom vården.