Vårdfokus 2

Illustrationer till temaartikel om den ökande mängd diagnoser på psykisk ohälsa och det läkemedelsmissbruk som ofta blir en konsekvens.