Vårdfokus 2

Illustrationer till temaartikel om den ökande mängd diagnoser på psykisk ohälsa och det läkemedelsmissbruk som ofta blir en konsekvens.

  • Missbruk-psykofarmaka
  • Psykofarmaka-piller
  • Vardfokus-missbruk-diagnos
  • Missbruk-psykofarmaka
  • Psykofarmaka-piller
  • Vardfokus-missbruk-diagnos