Elisabeths människor

Människor med psoriasis och hur de bemöts i vården var temat för Elisabeths illustrationer för Psoriasistidningen rätt innan årsskiftet. Det är också människor i olika situationer som återgår i illustrationerna gjorda för LoVS.