Medicinska illustrationer

Ett av de svåraste och mest omfattande medicinska illustrationsuppdrag jag har haft, boken “Akut kirurgi” ska nu revideras och alla mina illustrationer ska ritas om, färgläggas och det ska kompletteras med helt nya. Tack Inger och Studentlitteratur för förtroendet!