Medicinska Riksstämman

Tidigt en torsdagsmorgon åkte vi i väg till Stockholmsmässan och Medicinska Riksstämman för att få en överblick om vad som finns och vad som är aktuellt och i tiden. Många olika aktörer och flera som illumedic skulle vilja samarbeta med. Hårt arbete med öron och ögon vidöppna och anteckningsboken i högsta hugg. Vi träffade många trevliga människor som gav oss hjälpsamma tips och namn på vilka inom deras organisation eller myndighet som beställer illustrationer. Stort TACK! Stina Wirséns inspirerande illustrationer fanns på alla Rikstämmans roll-ups och affischer. Du är duktig, Stina!