Nå vården när det passar dig

Vårt första gemensamma projekt under namnet illumedic blev en informationskampanjen “Mina vårdkontakter” för Örebro Läns Landsting om hur man kan nå vården via internet. Vi tycker ju alltid att det är roligt när kunderna vill använda tecknade illustrationer i sina kampanjer. Hela processen i från idéskiss till färdiga roll-ups, affischer och broschyrer var spännande och roligt, så tack så mycket för att vi fick förtroendet.