Pedagogiska affischer för sjukvården

I dag jobbar jag vidare med olika affischidéer och snart kommer illumedics webbutik utökas med medicinska affischer speciellt framtagna för användning internt på sjukhuset eller på vårdcentralen. Jag jobbar altså med en samling affischer med illustrationer som många inom vården har efterfrågat och snart kommer det att gå att köpa dem via illumedicdesign.se.