Träningsfysiologi för fysioterapeuter

Nya illustrationer gjorda i fysioterapeuternas tidning. Kul att rita en Mamil (Middle Aged Men In Lycra) 😉