Typografisk anatomi

Detta är väl båda äckligt och inspirerande! Grafikern och skulptören Andreas Scheiger kom över boken “The Alphabet and Elements of Lettering” (1918) av den berömda typ designern Frederic W. Goudy, som analyserar alfabetet och jämför bokstäver med mänskliga organismer. Scheiger var fascinerad av detta och beslutade att översätta idé till en ordagrann återgivning, i sin serie av skulpturer: “Typsnittets evolution”.